About PNND
People of PNND
Become A Member
Directories
News Room
Events
Primary Documents
Newsletter Archives
Arabic
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Japanese
Nederlands
Russian
Svensk
PNND Home | Donate | Contact |
|
Dansk

Parliamentarians for Nuclear Non-proliferation and Disarmament

er et tværpolitisk forum på både nationalt og internationalt plan, hvor parlamentarikere kan dele resourcer og information, samarbejde om udvikling af strategier for nedrustningssamarbejde og deltage i atomvåbendebatter, -initiativer og -forum.

"Det parlamentariske atomnedrustningssamarbejde (PNND - Parliamentarians for Nuclear Non-proliferation and Disarmament) blev grundlagt i marts 2001 med det formål at engagere parlamentarikere og personer ansvarlige for lovgivning i nedrustningsprocessen. I kraft af deres rolle som borgernes repræsentanter i regeringen udgør parlamentarikere et vigtigt led i kontakten mellem civilsamfund og landets ledere. Enhver parlamentariker kan blive medlem af PNND, og medlemskab er gratis."

PNND anerkender og støtter eksisterende parlamentariske aktiviteter og initiativer og har til hensigt at samarbejde med og komplementere.

PNND er et projekt skabt af Middle Powers Initiative en international koalition af private organisationer, der har til formål at påvirke og bistå mellemstore landes regeringer i deres arbejde med at støtte og opfordre militære atommagter til at forpligte sig til øjeblikkelige tiltag til mindskning af atomvåbenrisici og indledning af forhandlinger med henblik på afskaffelse af atomvåben.

 

Hvorfor parlementarikere?

"....Det er parlamenterne rundt om i verden, der danner bro mellem regering og samfund. De bevilger de midler, der financierer nationale initiativer. Deres debatter hjælper med til formulering af politiske målsætninger, og deres bemyndigelse til at foretage undersøgelser og føre tilsyn fremmer offentlig ansvarlighed. De udgør et værn, der sikrer, at regeringer opfylder deres internationale forpligtelser og løfter -- en rolle der til tider kræver vedtagelse af nye nationale love. Disse funktioner er livsvigtige for atomvåbennedrustningens fremtid. De bidrager til at give nedrustningspolitikken fremsyn og samtidig rygrad, muskler og bid."

—FN’s undergeneralsekretær Jayantha Dhanapala, underhuset i det britiske parlament, den 3. juli, 2000

 

Hvad kan netværket tilbyde?

• Information til parlamentarikere om atomnedrustningsprobemstillinger og internationale begivenheder inkl. nedrustningsmøder i de Forenede Nationer.

• Eksempler på parlamentariske beslutninger, forslag og lovgivning fra lande rundt om i verden.

• Kontakt med parlamentarikere i andre lande, som man kan mødes med under udlandsrejser eller på anden måde udveksle idéer, oplysninger og strategi med.

• Et forum for udvikling af en fælles strategi mellem parlamenter i forskellige lande vedrørende internationale initiativer som f.eks. implementering af forpligtelser i henhold til NPT-Traktaten (Antispredning af atomvåben), NATO Review og FN-resolutioner.

• Kontakt med private eksperter.

 

Netværkets hovedproblemstillinger

• Atomvåbennedrustning inkl. beredskabsnedtrapning, reduktion af atomvåbenlagre, kontrol med fissilt materiale, missilkontrol og et omfattende forbud mod prøvesprængninger

• Atomvåbendoktrin

• Nedrustningsforpligtelser i henhold til traktater og anden international ret

• Mulighederne for en atomvåbenkonvention, inkl. overvejelse af juridiske, tekniske og politiske krav i forbindelse med afskaffelse af atomvåben

• Militarisering af verdensrummet

• Udbredelse af missiler og anti-ballistiske missilprogrammer

 

Netværket er aktivt i følgende internationale nedrustningsforum:

• De Forenede Nationers generalforsamling
• Konferencen om Nedrustning
• Konferencer vedrørende opfølgning af NPT-Traktaten
• NATO’s Parlamentariske Forsamling
• OSCE Parlamentariske Forsamling
• Regionale organer for atomvåbenfri zoner
• Europaparlamentet

 

Bliv medlem af Parliamentarians for Nuclear Non-proliferation and Disarmament

Medlemskab er gratis

Udfyld nedenstående formular og returner den til

PNND
P.O. Box 23257
Cable Car Lane, Wellington
Aotearoa - New Zealand
coordinator@pnnd.org


 

Navn

Adresse

Gadenavn og -nummer

By Postnummer

Land

Tlf

Fax

Email

Politisk parti