Ordførere og parlamentarikere samarbeider for en atomvåpenfri verden

 

Dette oppropet ble offentliggjort av ordførere og parlaments- og kongressmedlemmer som møttes i forbindelse med den 7. Tilsynskonferansen for Ikke-spredningsavtalen for atomvåpen i mai 2005, og siden da har de ordførerne og parlamentarikere som er listet opp nedenfor skrevet under på oppropet.

 

Fellesoppropet:

 

”Som ordførere og lovgivere er det vår oppgave å beskytte sikkerheten til befolkningen i vårt område og å ta vare på våre omgivelser for framtidige generasjoner.

 

Det finnes fremdeles 30.000 atomvåpen i verden og mange av dem er utplassert og klare til bruk på kort varsel. Dette fremmer ikke vår befolknings sikkerhet. Risikoen for at atomvåpen kan bli brukt – ved et uhell, med hensikt eller på grunn av en feilberegning? – øker på grunn av spredningen av atomvåpen til nye stater, muligheten for at ikke-statlige grupper kan få tilgang til atomvåpen/materiale til å bygge bomber og atomvåpenstatenes utvidede doktriner for bruk av atomvåpen.

 

Uavhengig av hvor atomvåpen er siktet mot eller hvor de blir detonert, hvorvidt de blir brukt av terroristorganisasjoner eller statlige militærvesen, kan ingen unnslippe de katastrofale konsekvensene av et atomangrep. Til og med de byene som ikke ligger i det området som blir angrepet ville føle de globale økonomiske, sosiale og helsemessige ettervirkningene, som langt ville overgå ettervirkningene av 11. september 2000. Enhver bruk av atomvåpen ville forårsake større ødeleggelser enn vi kan forestille oss, det ville kreve massiv nødhjelp og det ville gi alvorlige globale effekter på grunn av radioaktivt nedfall og en strøm av flyktninger som ville forsøke å komme seg vekk fra de mest radioaktivt forurensede regionene.

 

Den eneste måten å forhindre bruk av atomvåpen på er å fjerne alle atomvåpen, slik som det blir krevet i Artikkel VI av Ikke-spredningsavtalen (NPT) og i den rådgivende beslutningen til den Internasjonale Straffedomstolen fra 1996 angående lovligheten av å true med eller bruke atomvåpen. Organisasjonen ”Ordførere for fred” har gitt oss en visjon for hvordan vi kan oppnå en atomvåpenfri verden innen 2020.

 

Derfor anmoder vi, de undertegnede ordførerne og parlamentarikerne, om at det startes forhandlinger som skal ende i fullstendig avskaffelse og ødeleggelse av alle atomvåpen og fullstendig internasjonal kontroll med spaltbart materiale for å forhindre fordekt produksjon av atomvåpen.

 

Hvis et lite antall stater fortsetter å forhindre at slike forhandlinger blir satt i gang i Nedrustningskonferansen i Genève og også på Tilsynskonferansene for Ikke-spredningsavtalen, da burde regjeringene anspores til å finne en alternativ vei til atomnedrustning slik det ble gjort med Landminekonvensjonen.”

 

Det overveldende flertallet av befolkningen i våre byer, land og rundt om i verden støtter avskaffelsen av disse ultimate masseødeleggelsesvåpnene, og vi som er ordførere og lovgivere har et ansvar for å bruke vår autoritet til å sikre gjennomføringen av dette absolutte kravet.”